Telefon: 75 60 27 00     Reservedeler: 75 60 27 05     Salg: 75 60 27 04     Verksted: 75 60 27 09     Administrasjon: 75 60 27 01

ISO-sertifisering

Transportindustri er per mars 2023 sertifisert etter de internasjonale standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001  – Ledelsesystemer for Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø.