CSR - Sosialt engasjement

Vi har det siste året jobbet som hovedsponsor for Aktiv Fauske, som huser dans, karate og squash – Aktivitetstilbud til 250-300 unge i Fauske

Vi har de siste år vært en av hovedbidragsyterne til Holtanlia Alpint. 

4km nord for Fauske ligger Holtanlia Snøpark. Bakken har 1200 meter lange traseer, med skogsløyper på begge sider.